Serigrfi baskı ipeğin emisyonlanlanması ile baslayan filmin pozlanmasıyla şeklin ortaya çıktıgığı ve daha sonra malzeme ile boyanın buluştuğu bir baskı çeşididir. Serigrafi baskıda kalıp birkere yapıldığı zaman binlerce baskı yapılınabilir o yüzden adetli işlerde oldukça uyguna gelir.  Adedi az işleri kalıp maliyeti kurtarmadığı için brim maliyet fazla çıkacağından baskes etikete yönlendirilir. Tabi her malzemede dijitala uygun değildir burada kaçınılmaz serigrafi baskısı yapılmak zorundadır. 
              Serigrafi baskı daha uzun ömürlü ve kullanışlıdır. malzemede daha kaliteli durur.
Serigrafi baskı yüzeyi düz olan malzemelere direk uygulanabilmekte ve kesin ve hızlı sonuçlar alınmaktadır. Ürünün üzerine girek firmanızın logosunu veya makinenin yönlendirme işaetlerini basabiliriz. Serigrafi işi tamamiyle işçiliği bilgi ve tecrübeye dayalı bir baskı türüdür.
Direk insan emeği bu işte ön plandadır.Sosyal Ağ