Kartvizit, kişisel veya kurumsal tanıtım ve ulaşılabilirlik sağlama işlevine sahip bir materyal olması bakımından, üzerinde asgari düzeyde bazı bilgilerin bulunmasıgerekir

Bunlardan başlıcaları,

 

 

Kartvizitte bulunması gereken bilgiler: 

Kurum logosu

Kurum adı

Kurumsal iş alanı bilgileri

Şahsi/Kurumsal Ünavan

Şahıs adı

Telefon/Faks bilgileri

Adres bilgileri

Web adresi

Elektronik posta adresi
Sosyal Ağ