Garanti etiketleri, bir ürünün içinin açılmaması veya sadece yetkililer tarafından açılması gerektiği durumlarda kapakla gövde arasına yapıştırılan etiketlerdir. Bu etiketler yetkisiz kişler tarafından müdahale yapıldığının anlaşılmasını kolaylaştırırlar. Çünki bu etiketleri yerinden sökemezler söküm esnasında deforme olarak yırlır ve ürünün içinin açıldığı belli olup garanti dışı kalacaktır. bu sebeplede kullanıcı böyle bir teşebbüse kalkışmayacak, caydırıcılık özelliği olacaktır. Bu etiketlerin en büyük özelliği açım esnasında hemen yırtılmasıdır, ve ürünün garanti dışı kalmasını sağlayacaktır.
Sosyal Ağ